Meer handel gedreven in horeca dan in andere sectoren

Auteur: Redactie
Economie 23 februari 2024
Meer handel gedreven in horeca dan in andere sectoren

Nederlandse bedrijven dreven in het laatste kwartaal van 2023 minder intensief handel, blijkt uit de nieuwste analyse van Altares Dun & Bradstreet. De handelsintensiteit daalde van 83,6 in het derde kwartaal, naar 82,9 in het laatste kwartaal van 2023. Deze afname heeft een bredere impact op de economie; het jaar werd afgesloten met 891 faillissementen. Dit brengt het totale aantal faillissementen in 2023 op 3.184, een aanzienlijke toename van 51,02 procent ten opzichte van 2022.

Kijkend naar het vierde kwartaal vorig jaar, valt op dat er minder handel is gedreven in bijna alle sectoren. Enkele uitzonderingen zijn te zien in de restaurants, lunchrooms en cafés (+12,1).

Faillissementen nemen toe in 2023

Het laatste kwartaal van 2023 werd afgesloten met het hoogste aantal faillissementen van het jaar, met in totaal 891 faillissementen. Dit markeert een stijging van 10,8 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een significante toename van 27,3 procent vergeleken met dezelfde periode in 2022, toen het aantal faillissementen op 700 lag. Opnieuw concentreerden de meeste faillissementen zich in Noord-Brabant (20,76 procent), Zuid-Holland (19,64 procent) en Noord-Holland (14,70 procent).

Het totale aantal faillissementen in 2023 komt uit op 3.184. Dit is een grote toename van maar liefst 51,02 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin 2.107 faillissementen werden geregistreerd. “Na de coronaperiode was de Nederlandse economie aanvankelijk bezig met een inhaalslag. Ondernemers die in financiële moeilijkheden verkeerden kregen steun via diverse middelen, waaronder de NOW-steun. Desalniettemin zijn deze bedrijven verplicht om de verkregen steun ook terug te betalen”, licht Barry de Goeij, senior data scientist bij Altares Dun & Bradstreet, toe.

Meeste faillissementen 

De meeste faillissementen deden zich voor in de sectoren vervoer en opslag (0,14 procent), handel (0,10 procent), en horeca (0,10 procent). Historisch gezien zijn dit sectoren waar altijd al veel faillissementen voorkomen.

Belastingdienst 

“De robuuste economische groei in 2022 maakte plaats voor een bescheiden stijging van 0,1 procent in 2023 in de Nederlandse economie. Ons recente onderzoek naar de NOW-steun benadrukt de uitdagingen van schuldenaflossing voor kwetsbare bedrijven, maar het is bemoedigend dat al tweederde van de coronaschulden is terugbetaald. Ondanks toenemende faillissementen en een soepele invorderingsaanpak lijkt er op dit moment geen dreigende golf van faillissementen te zijn. De Nederlandse economie heeft tot nu toe veerkracht getoond, maar de situatie in 2024 kan beïnvloed worden door conflicten in Oekraïne, Gaza en economische cijfers uit China", concludeert de Goeij.

Overig nieuws