'Meer digitale flexibiliteit is gewenst in de horeca, ook na corona'

Auteur: Redactie
Technologie 31 januari 2022
'Meer digitale flexibiliteit is gewenst in de horeca, ook na corona'

Het laten thuisbezorgen en zelf afhalen van eten bij de horeca heeft een enorme vlucht genomen sinds de coronapandemie en de daarmee gepaarde lockdowns. De sector is daarom de afgelopen twee jaar versneld gedigitaliseerd. Meer flexibiliteit in de operatie is noodzakelijk voor nu en in de toekomst. Technologie kan daarbij op verschillende manieren een rol spelen. Dat blijkt uit onderzoek van RaboResearch.

Om het thuisbezorgen en afhalen uit restaurants in goede banen te leiden zijn er technologische oplossingen geïmplementeerd op het gebied van bestellen, betalen, bediening en mogelijk zelfs in de keuken om contactmomenten te verminderen en social distancing te garanderen. “Ook al lijkt het erop dat we terugkeren naar het ‘oude normaal’; er zijn nog steeds genoeg uitdagingen voor de horeca. Zo is er de dreiging van beperkende maatregelen, het personeelsgebrek, de welig tierende kosteninflatie en lijkt het erop dat ’thuis-uit-eten’ een blijvend fenomeen is. Ook de komende jaren zal er dus een beroep worden gedaan op de flexibiliteit van de horeca-ondernemer. Digitalisering wordt een vast onderdeel van het strategische plaatje”, aldus Sebastiaan Schreijen, specialist Consumer Foods bij RaboResearch. In het onderzoek What’s on the Menu 1Q 2022 waar Schreijen aan werkte, komen twee aspecten naar voren die internationaal veel aandacht krijgen: systeemintegratie en eigen apps.

Systeemintegratie

Door de tijdsdruk die de lockdowns met zich meenamen, is er de afgelopen twee jaar ad hoc veel geïnvesteerd in technologieën en systemen. Hierbij is nauwelijks gekeken naar de onderlinge samenhang ervan. Schreijen: “Een beetje kok zal beamen dat verschillende ingrediënten in een gerecht elkaar horen te versterken voor het beste resultaat, en met digitalisering geldt dat idee ook. Om flexibel te kunnen opereren, moet alle technologie, zowel voor als ín de keuken, goed op elkaar afgestemd zijn. Systeemintegratie vraagt daarom de nodige prioriteit de komende jaren.”

Eigen apps

De consument heeft het concept van ‘thuis-uit-eten’ massaal omarmd. De heropening van fysieke restaurants lijkt daarbij weinig impact te hebben op de vraag naar dit soort gemaksconcepten. Het bestelproces en de bezorging werden de afgelopen jaren vaak uitbesteed aan bezorgplatforms, maar daar beginnen grotere restaurantketens deels van terug te komen. Vanuit strategisch oogpunt hebben verschillende restaurateurs in de VS ingezet op een versnelde uitrol van hun eigen bestel-apps. “Niet dat een eigen app voor alle horeca-ondernemers een haalbare kaart is, maar net zoals bij de Amerikaanse concullega’s kan kritisch nadenken over de winstgevendheid van bezorgorders, klantloyaliteit en toegang tot relevante data over bezorgklanten natuurlijk nooit kwaad”, zegt Schreijen tot slot.

Overig nieuws