Deel horecalonen stijgt per 1 juli 2024 naar nieuw minimumloon

Auteur: Redactie
Financieel 2 mei 2024
Deel horecalonen stijgt per 1 juli 2024 naar nieuw minimumloon

Het wettelijk minimumloon (WML) stijgt per 1 juli 2024 met 3,1 procent. Dit betreft de halfjaarlijkse reguliere stijging. KHN heeft zijn loontabellen daarop aangepast en gepubliceerd op hun website

Het WML stijgt niet extra, zoals de Tweede Kamer graag wilde. Het voorstel was om het WML met 1,2 procent extra te laten stijgen, bovenop de reguliere stijging, met als doel om de inkomens van werknemers op WML-niveau te verhogen en daarmee hun bestaanszekerheid te vergroten. KHN heeft, in samenwerking met andere brancheorganisaties, meerdere malen aangegeven dat verhoging van het WML hier niet de oplossing voor is. De Eerste Kamer heeft het voorstel inmiddels doen sneuvelen. De basis-, eindlonen en periodieken in de Horeca-cao die nu onder het nieuwe WML liggen worden per 1 juli 2024 verhoogd naar het nieuwe WML.

Overig nieuws