Virtuele training tegen overvallen horeca

Auteur: Jorien Slager
10 oktober 2016
Virtuele training tegen overvallen horeca

Minister Van der Steur trapt op 8 oktober de Week van de Veiligheid af met de lancering van een nieuw soort training tegen overvallen voor horeca- en winkelmedewerkers. Met behulp van een virtuele overvaltraining wordt een levensechte omgeving nagebootst. Op die manier leren horeca- en winkelmedewerkers met VR-brillen op, hoe zij het beste kunnen handelen bij diverse soorten van criminaliteit. Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en Detailhandel Nederland hiervoor een aantal 360° video’s ontwikkeld, onder meer over  overvallen en winkeldiefstal. Het thema van de Week van de Veiligheid 2016 is “Ben jij voorbereid op criminaliteit?”. De Week vindt plaats van 10 tot en met 16 oktober.
 
Bijna 60% daling aantal overvallen door maatregelen
Het aantal overvallen in Nederland is sinds 2009 met bijna 60% gedaald. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen het bedrijfsleven, justitie en gemeenten. Uit een recente enquête van het Keurmerk Veilig Ondernemen blijkt dat 88% van de winkeliers en ondernemers preventieve maatregelen neemt tegen overvallen. Ondernemers die ooit te maken hebben gehad met een beroving of overval, treffen gemiddeld zes maatregelen. Mensen die dit niet persoonlijk hebben meegemaakt, nemen minder maatregelen (gemiddeld vijf). De meest getroffen preventieve maatregelen hebben betrekking op het veiligstellen van de geldstroom, zoals het afromen van de kassa (62%). Ook krijgt personeel vaak instructies voor de beste handelingswijze (49%).
 
“De gezamenlijke aanpak tegen deze vormen van criminaliteit blijft van groot belang”, zegt minister Van der Steur. “Daarom roepen we ondernemers in De Week van de Veiligheid op hun medewerkers goed voor te bereiden op bijvoorbeeld overvallen en winkeldiefstal. Voorbereid personeel is immers criminaliteit de baas.”
 
Verlenging Taskforce Overvallen
Vanwege het succes van de privaat-publieke aanpak heeft minister Van der Steur besloten de Taskforce Overvallen onder voorzitterschap van burgemeester Aboutaleb (Rotterdam) te verlengen tot 31 december 2018. “Ik ben trots op de resultaten die de Taskforce behaald heeft. Je ziet dat publiek-private samenwerking werkt, helemaal als de overheid en het bedrijfsleven hetzelfde doel nastreven en er de schouders onder willen zetten”, aldus minister Van der Steur. Samen met de Federatie Goud en Zilver en het CCV is het aantal overvallen op juweliers spectaculair gedaald van 86 in 2011 naar 11 overvallen in 2015. Verder wordt er onder meer  intensief samengewerkt bij de aanpak van overvallen bij benzinestations (2011: 128 overvallen, 2015: 63) en snackbars (2011: 155 overvallen, 2015: 74).
 
De Week van de Veiligheid 2016
Gemeenten, politie, brancheorganisaties en Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing organiseren in De Week van de Veiligheid tal van activiteiten om ondernemers te stimuleren preventieve maatregelen te nemen en zo criminaliteit tegen te gaan.

Overig nieuws