Stagetekort historisch laag, maar zorgen over nabije toekomst

Auteur: Redactie
Onderwijs 4 oktober 2022
Stagetekort historisch laag, maar zorgen over nabije toekomst

Op dit moment kan de overgrote meerderheid van de mbo-studenten een geschikte stageplek vinden, blijkt uit nieuwe cijfers van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Door corona ontstond eerder een groot tekort aan stages. Inflatie, stijgende grondstof- en energieprijzen en een tekort aan stagebegeleiders dreigen opnieuw roet in het eten te gooien. Ook een nieuwe coronagolf vormt een risico, aldus SBB.

Het tekort aan stages en leerbanen is de eerste helft van dit jaar gedaald van 7.470 op de piek eind januari tot 3.884 per 30 juni 2022. Na de zomer is het tekort zelfs nog verder afgenomen tot 3.247 leerplaatsen. Hannie Vlug, directievoorzitter SBB: “Het stagetekort is nu historisch laag. Dat goede resultaat hebben we voor een groot deel te danken aan onze leerbedrijven, het onderwijs en SBB. Toch zien we grote nieuwe uitdagingen. We moeten ons daar goed op voorbereiden en lessen trekken uit het recente verleden. Als we niet voldoende vakmensen blijven opleiden in tijden dat het tegenzit, doen we niet alleen mbo-studenten tekort, maar ontbreken later nog meer vakmensen.”

Creatieve oplossingen

Adviseurs van SBB denken mee met leerbedrijven hoe ze stages kunnen aanbieden als dat door omstandigheden lastig is. Met de ervaring uit de coronacrisis zijn ook concrete oplossingen gevonden. Zoals stageplekken onder de juiste voorwaarden door twee studenten in te vullen, leerdoelen uit te spreiden over meerdere deelstages en stages efficiënter te spreiden over het schooljaar. Een belactie van SBB leverde dit voorjaar een verdubbeling van het aantal nieuwe stageplaatsen op.

Grote verschillen tussen sectoren

Dit soort maatregelen zijn nog steeds relevant voor sectoren die met stagetekorten te maken hebben, zoals de zorg en zakelijke dienstverlening. In sectoren zoals horeca en techniek is momenteel juist een overschot aan stageplaatsen. Daar is de inzet van SBB er op gericht bedrijven te adviseren hoe ze hun arbeidspotentieel kunnen vergroten door volwassen werkenden en werkzoekenden of jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt met een leerbaan op te leiden.

Zonder stage geen mbo-diploma

Stages zijn een essentieel onderdeel van het mbo. Zonder stage kan een mbo-student geen diploma halen. Direct na het uitbreken van de coronacrisis heeft SBB in opdracht van de regering het stagetekort in beeld gebracht en aangepakt. Door de inzet van leerbedrijven, scholen, regionale partners en SBB zijn er voor veel studenten toch nog stageplekken gevonden of gerealiseerd. In voortgangsrapportages doet SBB ieder halfjaar verslag van deze aanpak. SBB blijft zich ook in 2023 inzetten voor voldoende stages en leerbanen.

Overig nieuws