Horecava: Dit zijn volgens KHN de economische uitdagingen in 2024

Auteur: redactie
KHN 8 januari 2024
Horecava: Dit zijn volgens KHN de economische uitdagingen in 2024

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) presenteerde maandag op de Horecava de economische terugblik op het horecajaar 2023 en een vooruitblik op 2024. Hoewel de omzet in de horeca in 2023 goed was, staat de branche voor grote financiële uitdagingen.

Door gestegen kosten van onder andere energie en inkoop, staan de marges namelijk enorm onder druk. Een sterker ondernemersklimaat is daarom van groot belang. Gelukkig is de branche veerkrachtig; investeren in medewerkers, innovatie en duurzaamheid is cruciaal voor een toekomstbestendige horeca.

Marges onder druk

Het jaar 2023 stond in het teken van een economische opleving van de horeca. De omzet lag met 31 miljard weer ruim boven het niveau van voor de pandemie en steeg gemiddeld met 14 procent ten opzichte van 2022. Het volume groeide met 6,7 procent. Deze groei is met name te verklaren doordat in de eerste twee maanden van 2022 nog strenge coronamaatregelen golden voor de horeca. Hierdoor zien we een flink herstel in het eerste kwartaal van 2023 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Het tweede en derde kwartaal van 2023 vertoonden een ander beeld, met zelfs een krimp in het volume bij cafés en fastfoodbedrijven. Bovendien daalden de marges in 2023 gemiddeld met 2 procentpunten ten opzichte van 2022. Dit is geen verrassing, gezien de enorm gestegen kosten van energie, personeel, inkoop en huisvesting. Dit zijn kosten die horecaondernemers niet of nauwelijks door kunnen berekenen aan de gast. Voor het eerst sinds 2015 zien we ook een daling in het aantal horecalocaties.  

Weinig groei in 2024

Voor de horeca belooft 2024 weinig verbetering. De verwachtingen van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn unaniem: de Nederlandse economie zal nauwelijks groeien, met een inflatieverwachting die varieert van 2,9 tot 4,2 procent. Banken voorspellen voor de horeca weinig tot geen volumegroei. 

Arbeidsmarktrapportage 2022

Volgens het meest recente arbeidsmarktrapport van KHN en SVH, opgesteld door ABF Research, vertoont de arbeidsmarkt in de horeca duidelijk herstel na de pandemie. Het aantal werkenden in de horeca steeg in 2022 tot boven het niveau van vóór de pandemie, met meer dan 508.000 werknemers. Desondanks blijft er een aanhoudende krapte in de sector. In het derde kwartaal van 2022 werd het recordaantal van 41.000 vacatures vervuld. Vanaf de eerste helft van 2023 lijkt het aantal werkenden zich te stabiliseren. Ondanks de economische onzekerheden in 2024, die ook een weerslag zullen hebben op de vraag naar arbeid, is de verwachting dat het personeelstekort in de horeca de komende jaren wel zal aanhouden. Dit komt voornamelijk door vergrijzing en een afname van het aantal jongeren dat beschikbaar is voor de sector.

Hoge arbeidsmarktmobiliteit

De arbeidsmarktmobiliteit in de horeca blijft hoog, met een bruto instroom van 45 procent in 2022. Hiervan is 9 procent doorstroom binnen de sector en 36 procent nieuwe instroom van buitenaf. Voor het grootste deel gaat het om flexibel werk, waarbinnen oproepkrachten de grootste groep vormen. Deze flexibiliteit is van essentieel belang voor de sector. Niet alleen vanwege de seizoenschommelingen, maar ook vanuit de flexibiliteitswensen van (jonge) werknemers. 

Minder vakkrachten

De vergrijzing heeft ook in onze bedrijfstak gevolgen voor de aanwas van jonge vakkrachten. Het aantal leerlingen in het horecaberoepsonderwijs daalt al een aantal jaren op rij. In schooljaar 2017- 2018 volgden 35.400 studenten een horecaopleiding in het mbo of hbo. In schooljaar 2021-2022 waren dit nog 29.400 studenten (-17 procent). 

Investeren

Om als branche toekomstbestendig te zijn, is het noodzakelijk om te blijven investeren in goede medewerkers. Zij maken het verschil. KHN ondersteunt haar leden hierin via een eigen personeelsplan en de KHN Academie voor leven lang leren, maar ook door samen te werken met andere partijen in de gastvrijheidssector via het Hospitality Pact. Ook zorgt KHN voor een toekomstbestendige pensioenregeling en goede collectieve arbeidsvoorwaarden die passen bij deze tijd. Hiermee bieden we medewerkers groeiperspectief binnen de sector, terwijl ondernemers de ruimte houden om te ondernemen. 

Investeren in duurzaamheid en innovatie is niet alleen een wens vanuit Den Haag of Brussel, maar ook enorm belangrijk voor toekomstige generaties. Daarnaast kunnen dergelijke investeringen leiden tot kostenbesparingen. Hiervoor is het echter van groot belang dat het kabinet samen met de branche werk maakt van een sterk ondernemersklimaat waarin ondernemen weer loont. Met de juiste balans tussen werk en zekerheid, realistische duurzaamheids- en gezondheidsambities en minder regeldruk. Dit geeft mkb-ondernemers ook daadwerkelijk de kans om weer een sprong voorwaarts te kunnen maken. 

Overig nieuws