Jonnie Boer Honorair Meesterkok

16 juni 2014
Jonnie Boer Honorair Meesterkok

Sinds 15 juni 2014 is Jonnie Boer Honorair Meesterkok van het Gilde van Nederlandse Meesterkoks. De titel is voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
Gilde van Nederlandse Meesterkoks.

Jonnie Boer ontving de titel van de collega’s in het Gilde omdat hij een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de uitgangspunten van het Gilde van Nederlandse Meesterkoks die zijn verwoord in de Code van Eer.

*Opmerkelijke bijdrage*
Gildemeester Onno Kokmeijer noemde Jonnie Boer een collega die een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het ambacht. ''Jonnie heeft met zijn creativiteit en gebruik van hoogwaardige producten het culinaire Nederland op een hoog niveau gebracht. Hij is een motiverend rolmodel voor jongeren, toont zich al jaren een uitstekend leermeester en is een inspiratiebron voor velen van ons. Voor het bestuur was het de reden om ter gelegenheid van het jubileum van het Gilde, de titel Honorair Meesterkok aan Jonnie toe te kennen.''

*Galadiner*
Het Gilde van Nederlandse Meesterkoks vierde het jubileum met een groot Galadiner in hotel Okura Amsterdam. Het galadiner werd gekookt door 25 leerlingen van de Sterklasopleiding van het Gilde. Zij bereidden een vijf gangen diner dat was gebaseerd op 5 signatuurgerechten van 5 SVH Meesterkoks, (wijlen) Cas Spijkers, Cees Helder, Michel van de Kroft, Margo Reuten en Rogér Rassin. De ruim 300 gasten bestonden uit SVH Meesterkoks en andere vertegenwoordigers uit en rond de gastronomie. Onder hen was de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw Jet Bussemaker die op deze bijzondere wijze het succes van een goede beroepsopleiding kon ervaren.

*Over het Gilde van Nederlandse Meesterkoks*
Het Gilde van Nederlandse Meesterkoks is een broederschap (beroepsvereniging) van SVH Meesterkoks. het Gilde heeft als doel kennis en kunde over te dragen aan volgende generaties vakgenoten en het culinaire gedrag op het hoogst mogelijke niveau te houden. Het Gilde neemt hiervoor zelf verantwoordelijkheid door mede zorg te dragen voor een goede (praktijk)opleiding.

De Sterklasopleiding is een van kerntaken van het Gilde. Jonge, talentvolle en ambitieuze koks worden er na hun reguliere beroepsopleiding, verder opgeleid.
SVH Meesterkoks kunnen toetreden tot het Gilde, wanneer zij met succes de SVH Meesterproef hebben afgelegd en de Code van Eer hebben ondertekend. In de geledingen van het Gilde bevonden en bevinden zich de grote namen uit de Nederlandse gastronomie zoals (wijlen) Cas Spijkers, Cees Helder en Jonnie Boer.

*Over de Sterklas*
De Sterklas is een initiatief van de eerste groep SVH Meesterkoks die samen het Gilde van Nederlandse Meesterkoks hadden opgericht met als doel het vak op een hoog niveau te brengen en te houden. Het waarborgen van goede opleidingen is een van de doelstellingen van het Gilde.
De Sterklas opleiding is een vervolg op de basisopleiding die bij de ROC’s worden gegeven. De opleiding biedt in principe ruimte aan 16 leerlingen per jaar. Het aantal aanmeldingen voor de Sterklas neemt de laatste jaren toe. De leerlingen voor de Sterklas worden voorgedragen door de leermeesters, veelal SVH Meesterkoks. Een commissie bestaande uit SVH Meesterkoks beoordeelt via gesprekken en een presentatie van de aspirant Sterklassers of zij worden toegelaten tot de opleiding. Ambitie en motivatie spelen een belangrijke rol bij de beoordeling. De Sterklasopleiding is op dit moment ondergebracht bij ROCvanAmsterdam. Coördinator van de Sterklas is docent en SVH Meesterkok Theo van Rensch.

~Thijs Jacobs~

Overig nieuws