Horeca om middernacht dicht, geen testen voor toegang meer voor horeca

Auteur: redactie
Horeca om middernacht dicht, geen testen voor toegang meer voor horeca

De horeca moet de komende periode om middernacht sluiten. Op 13 augustus volgt een nieuw 'weegmoment' en wordt besloten of de maatregelen ingetrokken kunnen worden. Ook entertainment binnen of buiten is niet toegestaan in de horeca. 

Voor alles komt een zogenoemde 'placeringsplicht': bezoekers moeten op een stoel zitten, dus ook in de horeca. Voor evenementen, theaters, bioscopen, stadions etc, binnen én buiten, geldt een tweederde maximumcapaciteit mét Testen voor Toegang. Iedereen zit op stoeltjes. Kies je niet voor Testen voor Toegang, dan geldt de anderhalve meter-regel. Dat betekent in de praktijk een maximumcapaciteit van een derde van de gebruikelijke capaciteit. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan.

De horeca krijgt te maken met een einde aan 'Testen voor Toegang'. Dit houdt daarom concreet in dat clubs, feestcafés en nachtclubs weer dichtgaan en dat er een maximum aantal gasten binnen mag zijn, afhankelijk van de grootte van de zaak en met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Meerdaagse evenementen zijn voorlopig ook van de baan; in ieder geval tot 14 augustus. 

Het kabinet maakt zich grote zorgen over het snel oplopende aantal coronabesmettingen. Nu richt het kabinet zich met de maatregelen op plekken waar de meeste besmettingen worden opgelopen. 

KHN reageert:

Het kabinet wil het snel stijgende aantal coronabesmettingen tegengaan, door het ontmoedigen van samenzijn zonder dat de 1,5 meter is gewaarborgd. Met ingang van 10 juli om 06.00 uur wordt een sluitingstijd van 00:00 ingevoerd in de horeca en blijft 1,5 meter afstand inclusief placeren overal verplicht. De belangrijkste extra maatregel is dat openstelling met testen voor toegang in de horeca voorlopig niet meer mag. Dit betekent feitelijk een sluiting van Clubs & Nightlife bedrijven. Blijkbaar vindt het kabinet het sentiment rondom de zomervakantie belangrijker dan het doel voor ogen te houden waar de restricties ooit voor in het leven geroepen zijn, namelijk de druk op de ziekenhuizen en de IC capaciteit. Zolang die druk niet toeneemt, moet het kabinet geen maatregelen treffen voor de bühne. Wat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) betreft, is dit puur een cosmetische ingreep om code rood te omzeilen.

Overheidsbeleid faalt

Ondernemers en hun medewerkers doen hun uiterste best om iedereen een veilige uitgaanservaring te bieden. Waar sommige Clubs & Nightlife bedrijven het weekend van 26 juni nog aanliepen tegen problemen met de testcapaciteit omdat het systeem niet werkte, was dit afgelopen weekend op veel plaatsen veel beter geregeld. Het feit dat het kabinet het testen voor toegang nu alweer afserveert omdat de besmettingscijfers oplopen, is voor veel ondernemers vreselijk onrechtvaardig. Zeker gezien het feit dat het ministerie van VWS en het RIVM juist eerder hebben aangegeven dat als je gaat versoepelen, de kans op besmettingen toeneemt. Dit scenario was dus ingecalculeerd.

Draagvlak 1,5 meter samenleving is weg

KHN uitte al eerder haar zorgen over de naleving van maatregelen; het draagvlak voor de 1,5 meter samenleving is ver te zoeken. Gasten zien het nut van de strikte regels in de horeca niet meer in. Bovendien werd uitgaan met ‘Dansen met Janssen’ de afgelopen weken nog volop gepromoot door demissionair minister De Jonge. Hiermee heeft het kabinet een niet te missen signaal afgegeven dat uitgaan met een coronatoegangsbewijs gerechtvaardigd is en dat de coronamaatregelen terecht zijn versoepeld. De minister heeft dit in alle haast gerepareerd en nu krijgt men pas twee weken na de Janssen vaccinatie de QR code. De rekening van deze blunder van de minister wordt bij de horecaondernemers gelegd. Nu mensen weer gewend zijn aan hun vrijheid, is het een illusie om te denken dat mensen elkaar niet meer gaan opzoeken. De vraag is dus legitiem of het kabinet hiermee de daadwerkelijke besmettingen wil verlagen, of dat het ingegeven is om alleen minder positieve testen in de statistieken te zien.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Het is onbegrijpelijk dat de horeca keer op keer de sector is die aan het kortste eind trekt. Dit is echt de ‘easy way out’’; het probleem zit hem in het feit dat men zich niet meer aan de basisregels houdt, dat los je niet op met draconische restricties voor de horeca. We zullen met dit virus moeten leren leven, want we kunnen niet telkens terug naar een open-dicht-open scenario. Alleen door samen onze verantwoordelijkheid te nemen (overheid, horecaondernemers én ook gasten), kunnen we het coronavirus terugdringen. Horecaondernemers zetten zich in en zullen zich in blijven zetten om volgens de regels te werken en de volksgezondheid op nummer 1 te houden.”

Stop met besmettingscijfers. Stap over naar ziekenhuis- en IC-opnames.

De restricties zijn ooit in het leven geroepen zijn om de zorg te ontlasten en de druk op de ziekenhuizen en de IC capaciteit te verlagen. Echter wat ons allemaal nekt is dat er in Europa nog steeds beslissingen worden genomen op basis van besmettingscijfers terwijl de vaccinatiegraad in heel Europa iedere dag toeneemt. De ziekenhuis- en IC-opnames stijgen echter niet. We moeten in heel Europa daarom zo snel mogelijk stoppen met acteren op basis van besmettingscijfers; ziekenhuis- en IC-opnames moeten leidend zijn. Een motie met die strekking is vannacht ook door de Tweede Kamer aangenomen. Het kabinet moet direct aan de bak om dit zo snel mogelijk binnen Europa te regelen en niet wachten tot medio augustus.

Willemsen: “De horeca wordt nu opnieuw opgeofferd omdat we niet willen dat Nederland code rood krijgt, terwijl er zorgtechnisch niets aan de hand is. De maatschappelijke druk gaat blijkbaar boven feiten. Gekker moet het niet worden! Haast is geboden en de onderste steen moet boven komen.”

Steun blijft nodig

Veel sectoren binnen de branche gaan wéér een moeilijke tijd tegemoet nu er opnieuw strenge restricties worden opgelegd. “Wij blijven de komende weken inzetten op het zo snel mogelijk loslaten van de restricties, zodat er zo snel mogelijk weer kan worden toegewerkt naar een rendabele exploitatie. Ook gaan wij opnieuw met het kabinet in gesprek over aanvullende financiële compensatie voor een branche die opnieuw harde klappen krijgt”, aldus Willemsen.

Overig nieuws