Helft horecabedrijven heeft meer schulden dan vóór corona

Auteur: Redactie
Economie Corona 24 mei 2022
Helft horecabedrijven heeft meer schulden dan vóór corona

Bijna één op de vijf ondernemers (met meer dan vijf werknemers) geeft aan meer schulden te hebben dan voor de coronacrisis. Vooral bedrijven in de horeca (50,6%) en in de sector cultuur, sport en recreatie (41,7%) geven aan dat de schuldenlast hoger is dan voor de crisis. En het zijn vooral kleinere mkb-bedrijven die met meer schulden zitten. Dit meldt KVK op basis van de onlangs verschenen Conjunctuurenquête Nederland.

Relatief veel kleinere bedrijven (6,0% van de bedrijven met 5 tot 20 werknemers en 4,9% van de bedrijven met 20 tot 50 werknemers) geven aan dat de gestegen schuldenlast problematisch is voor het bedrijf. Op regionaal niveau zijn het vooral ondernemers in Limburg (7,3%) en Drenthe (7,5%) die aangeven het zwaar te hebben.

Meer dan een jaar

Eén op de vijf ondernemers verwacht meer dan een jaar nodig te hebben om de schuldenlast te verminderen naar een gewenste omvang. Dat geldt voor relatief veel bedrijven uit de horeca (44,6%), cultuur, sport en recreatie (41,6%), landbouw, bosbouw en visserij (32,7%) en de overige dienstverlening (26,1%). Van alle kleine bedrijven met 5 tot 20 werknemers verwacht 21,7% dat zij één tot vijf jaar nodig heeft en 5,4% denkt zelfs aan meer dan vijf jaar. Er is ook een aantal ondernemers (1,2 %) dat aangeeft dat ze de schuldenlast wel willen verminderen, maar dat dat niet mogelijk is. Een klein deel van de ondervraagde bedrijven (0,2%) geeft aan dat door de schuldenlast het bedrijf wordt beëindigd. Ook hier gaat het vooral om horeca, landbouw, bosbouw, visserij en de verhuur en handel in onroerend goed.

Zorgen

De prijsstijgingen van materialen en energie werken ook niet mee. Bijna de helft van alle ondernemers (46,5%) maakt zich hier het meest zorgen om en verwacht dat dit het komende jaar de commerciële ontwikkeling van het bedrijf in de weg staat. Ook de internationale politieke spanningen en economische sancties worden door bijna één op de vijf ondernemers genoemd als het meest zorgelijk voor de commerciële ontwikkeling. Eén op de tien ondernemers maakt zich het meest zorgen over een mogelijke nieuwe uitbraak van het coronavirus of bijvoorbeeld de vogelgriep. Slechts 1,4% van de ondernemers maakt zich nu in eerste plaats druk om cybercriminaliteit. Het is niet zo dat cybercriminaliteit geen zorg is, er zijn andere ingrijpende ontwikkelingen die nu meer aandacht vragen.

Over de Conjunctuurenquête Nederland

De Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking tussen KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De enquête wordt gehouden onder alle bedrijven in Nederland met 5 of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin april 2022 verzameld.

Overig nieuws