Exclusief: faillissement Hotel Overbosch (1/2)

13 maart 2015 |
Exclusief: faillissement Hotel Overbosch (1/2)

Had Hotel Overbosch gered kunnen worden? We maken voor u een reconstructie van een faillissement in twee delen. Klik hier voor het tweede deel
Een faillissement is voor geen van de betrokkenen goed. In het geval van Hotel Overbosch in Garderen zijn er twee spelers die op dit moment hun wonden likken: aan de ene kant Charme Hotels, dat het hotel van 2012 tot 2015 exploiteerde, en anderzijds de eigenaar van het hotel, de familie Silvius. Het faillissement blijkt een onvermijdelijke uitkomst, ingegeven door een sterk verschil in inzicht.

Beide partijen aan het woord
Om een goede reconstructie te maken van de gang van zaken voorafgaand aan het aangevraagde faillissement, sprak Hospitality Management met de betrokken partijen. Bart Reints Bok, directeur van Charme Hotels, en Mieke Silvius, de eigenaresse van het hotel en spreekbuis van de familie. Het faillissement is vers, zeer vers. Beide partijen hebben het hoofdstuk nog niet kunnen afsluiten, zowel emotioneel als financieel; dat wordt duidelijk als de betrokkenen aan het woord zijn.

Bart Reints Bok
Bart Reints Bok, eigenaar van Charme Hotels, steekt van wal: “De eigenaren van het hotel hebben in 2014 een handreiking verleend, zodat we de verslechtering van het hotelklimaat op de Veluwe het hoofd konden bieden. Er werd een huurkorting van zo’n dertig procent verleend, hetgeen noodzakelijk was om break-even te draaien. Het conflict ontstond toen zij de huur wilden terugbrengen naar het oude prijspeil. Een huursom die ons verliezen zou gaan opleveren… Je kan wel hotelletje willen spelen, maar uiteindelijk moet er gewoon winst gemaakt worden. We hebben de exploitatie in 2012 van de familie Silvius overgenomen, aangezien zij toen op de rand van een faillissement stonden en niet meegingen met het internettijdperk. Achteraf kun je zeggen dat we het niet hadden moeten doen; het dal is dieper dan we dachten en het diepste punt is zelfs nog niet bereikt. De zakenmarkt op de Veluwe is compleet ingestort en op leisure verdien je niet zoveel. Ja, de mensen boeken met korting een kamer en je hoopt dan dat ze na het fietsen nog wat komen eten in je restaurant, maar de kans is groot dat ze onderweg een restaurantje tegenkomen waar ze veel liever gaan eten.”

Mieke Silvius
Mieke Silvius is het niet eens met deze voorstelling van zaken: “We stonden niet op de rand van een faillissement, zoals Bart Reints Bok vertelt. Waarom zou je het anders overnemen? We hebben ze volledig inzicht gegeven in alle cijfers van 1997 tot 2012, dus ze hebben een reëel beeld gekregen van het bedrijf. Ja, als je je hotel voor het grootste deel vult met gasten die boeken via veilingsites, zoals Charme Hotels dat deed, dan gaat de kwaliteit van de bezoeker omlaag. Deze gasten geven niet veel uit en dat resulteert in tegenvallende resultaten. Die veilingsites moet je inzetten om de allerlaatste kamers te vullen en niet om op een makkelijke manier al je kamers bezet te krijgen. Wat krijg je dan? Een hogere bezetting, maar een laag omzetniveau. Wij beseffen ook dat we moeten blijven inzetten op leisure, maar dan op een goede en kwalitatief hoogstaande manier. Daarom zijn we nu druk bezig om het hotel weer toonbaar te maken, want in de periode dat Charme de exploitatie deed, is naar mijn idee te weinig aan het onderhoud gedaan in het hotel. Let wel: wij waren als eigenaren enkel verantwoordelijk voor het exterieur en niet voor de inboedel. De stoelen in de foyer zien er niet uit; ik heb Bart bij de overname drie jaar geleden al gewezen op het feit dat die aan vervanging toe zijn. Daar is niets mee gedaan. Bovendien zegt Bart dat wij vasthielden aan de oorspronkelijke huursom. Dat is ook niet waar: we hebben voor 2015 aangeboden om de huurkorting te halveren, zodat we uit zouden komen op een huurkorting van 15 procent van de originele huursom. Daarna zouden we in de loop van 2015 bekijken wat we aan de huur voor 2016 zouden kunnen doen.”‘Eerst de huur betalen!’
Bart Reints Bok heeft een andere visie op de werkelijkheid. “We kunnen pas investeren als de resultaten dat toelaten. In 2014 hebben we helemaal geen management fees toegekend en gratis werken kunnen we overal. Op een gegeven moment is het geld op, dat snapt iedereen. We hebben de familie Silvius verschillende opties aangeboden om het hotel door te laten draaien, maar zij ging op geen enkel aanbod in. Zij heeft het faillissement aangevraagd, niet ik. De familie Silvius beroept zich immers op de afspraak over een huursom die drie jaar geleden is gemaakt, maar zien niet in dat de wereld verandert.” Mieke Silvius ziet het anders: “Of wij een aanbod hebben gehad van Charme Hotels? Ja, dat klopt. Meerdere. Via Bart Reints Bok, via een advocaat, de boekhouder, noem maar op… Ik heb altijd gezegd: ‘eerst de niet betaalde huur betalen!’ Charme heeft immers de huur van december 2014 niet betaald, en wij willen pas praten als iemand zijn verplichtingen nakomt en ons niet onder druk zet met het niet betalen van de huur.”

1 euro voor exploitatie
Charme Hotels lijkt een redelijke oplossing aangeboden te hebben. Bart Reints Bok: “Ik heb voorgesteld aan de familie Silvius dat zij de exploitatie van het hotel voor 1 euro kon terugnemen. Dit is een symbolisch bedrag. In dat geval zou het hotel open blijven en zouden wij verantwoordelijk zijn voor inkoop en internet. We hebben via verschillende wegen proberen uit te leggen dat de voorgestelde oplossing de beste optie was, maar de familie en de advocaat van de familie wilden niet in gesprek. Onze accountant heeft aan deze advocaat nog wel uitgelegd hoe deze constructie werkt, maar hij heeft het ze óf niet goed kunnen uitleggen óf de familie wilde koste wat het kost een faillissement afdwingen. Nu zij onze oplossingen stelselmatig afgeslagen heeft, zijn er veel mensen en bedrijven de dupe van geworden: het personeel zit thuis, crediteuren zitten met openstaande rekeningen en zowel Charme Hotels als de familie Silvius is er financieel niet sterker uitgekomen. Zelfs de rechter gaf aan dat de exploitatie de ‘geldmachine’ is, en dat deze nu kapot is gemaakt. Let wel: we betaalden de familie nog gewoon 70 procent van de oorspronkelijke huursom!”

Mieke Silvius: “Dat verhaal van de overname voor 1 euro was voor ons niet bespreekbaar. Bart Reints Bok vertelt er namelijk niet bij dat wij dan ook de 271.000 euro aan openstaande facturen over moesten nemen. Dat doen wij natuurlijk niet. Bovendien was er geen enkele intentie bij Charme Hotels om het hotel te vullen met ‘normale’ gasten, buiten de reserveringen via veilingsites om, en met die werkwijze zien wij geen verbetering van het omzetniveau bewerkstelligd worden.”

Enorm risico genomen
Mieke Silvius: “Wij hebben het grootste risico van ons leven genomen door het faillissement aan te vragen en hebben niets meer; zelfs minder dan niets. Dat het hotel zometeen weer open kan, is mede te danken aan vrienden en leveranciers. Deze leveranciers leveren op krediet, zoals de tapijtenfirma die al het tapijt komt vervangen. Voor ons is het belangrijk dat Hotel Overbosch weer een mooi hotel wordt met een kwalitatief goede uitstraling. De kamers gaan we niet in de uitverkoop gooien, maar wegzetten voor een reële prijs van 69 tot 79 euro per nacht. Inderdaad, we wilden niet in gesprek met de mensen van Charme, aangezien wij duidelijk hebben aangegeven dat ze eerst de nog openstaande huur van december moesten betalen voordat we zouden willen onderhandelen.”

Flink in de min
Alle goede wil van de familie Silvius ten spijt, feit blijft dat de Veluwse hotellerie in zwaar weer zit. De vraag rijst dus of het hotel überhaupt rendabel te maken is. Bart: “Nee, totaal niet, maar dat is een ‘achterafverhaal’ en achteraf praten is makkelijk. We hadden gewoon niet voorzien dat de Veluwe door zo’n diep dal zou gaan. Onze eigen inschattingsfout. De familie Silvius hield gewoon vast aan de huursom, en die bleek uiteindelijk niet reëel. Je kunt zeggen dat wij dat huurcontract niet hadden moeten aangaan en we zullen hierin niet de enige zijn. Buiten de hotellerie gebeurt het ook: kijk maar eens naar V&D. Het moeilijkste voor de familie Silvius zal het opstarten zijn: ze wil op 24 maart openen en heeft dadelijk een hotel zonder gasten. Sinds de kerst hebben ze al het plan om zelf de exploitatie te gaan doen en er is nu nog steeds geen website. Volgens mij zijn de aanvragen bij de OTA’s ook nog niet gedaan, en dat papierwerk heeft ook zo’n zes weken nodig. Ik vraag me af of de Rabobank zo’n lange adem heeft, want deze bank is de financier van de familie. Eén ding lijkt me duidelijk: zonder opstartkapitaal ga je het niet redden. Misschien hebben ze dat ergens wel, of is er een externe financier, maar in 2012 hebben wij een overnamesom van 850.000 euro betaald. Dit was voor goodwill en dergelijke, en toen bleek dat de familie al 350.000 euro in de min stond; zij moest dat bedrag direct inlossen. Uiteindelijk hebben we dus 350.000 euro direct betaald en de resterende 500.000 werd een achtergestelde lening naar de familie. Dat zij zoveel in de min stond, weet je pas achteraf natuurlijk, maar het geeft wel aan dat het draaien van een rendabel hotel op de Veluwe ook voor de familie Silvius lastig wordt.”

Verkeerde voorstelling van zaken?
Mieke Silvius: “Bart Reints Bok schetst de situatie geheel anders dan deze is. Die overnamesom van 850.000 euro bevatte een rentecomponent van 93.000 euro. Charme Hotels heeft 350.000 euro overgemaakt en de resterende 500.000 was een achtergestelde lening. Deze is niet betaald door Charme Hotels; zij hebben zo’n 30.000 euro daarvan afgelost. De vooruitbetaalde gelden zijn verrekend met deze aflossingen van Charme Hotels. Er staat dus nog een hele grote achtergestelde lening open.”

De lening is weg... Jammer...
Bart Reints Bok: ”Het is niet correct dat wij 30.000 euro hebben afgelost op die achtergestelde lening; dat is veel meer geweest. Ten tijde van het faillissement moet de lening op zo’n 420.000 euro gestaan hebben, dus hebben wij 80.000 euro afgelost. Ook wil ik graag vermelden dat de huur van zowel december als januari zijn voldaan. Deze huur is opgeëist uit de concerngarantie en dit bedrag is overgemaakt. Wat betreft de achtergestelde lening en het restantbedrag van zo ongeveer 420.000 euro? Die BV is failliet, dus die lening is ook weg… Dat is jammer voor de familie Silvius, en ik snap dan ook de keuze voor het faillissement niet, en vele anderen met mij.”

Mieke Silvius: "Wat betreft deze concerngarantie die Bart Reints Bok noemt: dat bedrag is niet naar de familie Silvius gegaan, maar werd ingewonnen door de curator. Daarvan zien wij niets terug, aangezien eerst de bank, belasting en de curator aanspraak maken op deze som."

KLIK HIER VOOR DEEL TWEE VAN DEZE REPORTAGE
"Auteur: Thijs Jacobs"

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de nieuwsbrief!

Overig nieuws

Economie Achtergronden
Advies Belastingdienst aan horecaondernemers: verleng bijzonder uitstel van betaling

Is uw bijzonder uitstel van betaling afgelopen en kunt u nog niet aan uw nieuwe betalingsverplichtingen voldoen? Verleng dan uw bijzonder uitstel van betaling. Dat kan nog tot en met 30 juni. Afgelopen zaterdag ontvingen 60.000 ondernemers, waaronder uit de horecabranche, hierover een brief van de B ...

KHN Corona
KHN: uit eten met sneltest onbespreekbaar

De uitspraken van minister De Jonge over de rol van sneltesten in het openingsplan van het kabinet kunnen rekenen op stevige kritiek vanuit horecaondernemers. Zo wordt er mogelijk gesproken over versoepelingen, waarbij de horeca voor uit eten open mag met de inzet van sneltesten. Vooral het feit dat ...

Achtergronden
De Beren opent nieuw bezorgrestaurant in Breda

Bourgondische Bredanaars kunnen vanaf nu hun hart ophalen met het gloednieuwe Bezorgrestaurant De Beren Breda. De opening van de 27ste bezorgvestiging vond op maandag 3 mei 2021 plaats aan de Haagdijk 24. De Haagdijk is een ideale bezorglocatie, omdat vanaf deze centrale plek veel Bredase huishou ...

Economie Achtergronden
CBS: relatief veel horecabedrijven opgeheven

In het eerste kwartaal van 2021 werden zo’n 30,2 duizend bedrijven opgeheven, ruim 9 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Bij 85 procent van de opheffingen ging het om bedrijven met één werkzame persoon. Er werden 4,7 duizend bedrijven met meer dan é&e ...

Achtergronden Corona
Kan de horeca eigenlijk wel open als het weer mag?

Als de horeca op een gegeven moment weer open mag, dan is het nog maar de vraag of elke horecagelegenheid dat ook kan. BNR Nieuwsradio ging op onderzoek uit en deed daarbij ook navraag hij KHN. Bij veel ondernemers ontbreekt het op dit moment aan financiële middelen om personeel te betalen of v ...

Interview Longread
Deze brasserie opent het terras niet: ''Het zet geen zoden aan de dijk''

Andrea de Lange is eigenaresse van Brasserie Jansen in Zwolle. De terrassen mogen weliswaar weer gedeeltelijk open, maar zij koos ervoor haar terras gesloten te houden. Een weloverwogen keuze, zo blijkt. “Als je kijkt naar alle administratie en de opstartkosten die daarbij komen kijken, dan he ...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2021 - Uitgeverij PS

Uitgave door: